Kullanım Koşulları

KULLANIM KOŞULLARI

https://www.monsternotebook.com.tr MONSTER Web sayfası içeriğine ilişkin Telif Hakkı © MONSTER BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş’ ne aittir. Aşağıda belirtilen koşullar hariç olmak üzere MONSTER BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş’ ın önceden yazılı izni alınmaksızın içeriğin tümünün ya da bir kısmının herhangi bir biçimde çoğaltılması, aktarılması, dağıtımı ya da saklanması kesinlikle yasaktır. Monster Web sayfalarını, bilgisayarınız üzerinde tarama yapmak, Monster Web Sitesi' nde yer alan bilgileri kişisel kullanım amacıyla basmak, dosyaları bilgisayarınızda saklamak ve kendi belgelerinizden bu web sitesine link kurmak gibi amaçlarla kullanmanıza izin verilmektedir. Ancak Monster Web Sitesi' ni ve ilişkili siteleri ziyaret eden ziyaretçilerin yükümlü oldukları yasal sınırlamalar ve kısıtlamalar da bulunmaktadır. Bu nedenle aşağıdaki kuralları okumanız ve bu kurallara riayet etmeniz gerekmektedir. Web sayfalarımızda yer alan bazı belgelerin, söz konusu belgelerde bildirilen ek koşullara tâbi olabileceğini hatırlatırız.

Monster Web Sitesi’ nde yer alan bilgilerin ticarî amaçlar dışında kullanılması yasak olmamakla beraber basılan bilgilerin dağıtımı için MONSTER BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş’ dan yazılı izin alınması gerekmektedir. Basın bültenleri, duyurular ve genel olarak sınıflandırılmış diğer belgelerin kullanımı, bilginin kaynağı belirtildiği sürece genel iletişimde yasak değildir.

MONSTER Web sayfaları MONSTER BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş ve MONSTER’ ın tescilli bilgilerini içermektedir. MONSTER BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş bu siteyi ve burada sunulan bilgileri geliştirmek için büyük yatırımlar yapmış, zaman ve çaba harcamıştır. Monster Web Sitesi teknoloji yönünden telif hakları, ticari markalar gibi hukuken korunan bilgiler içermektedir. Bunlar metin, grafik, ses ve video dosyaları, linkler, telefona indirilebilir içerikler (zil sesi tonları, resimler, oyunlar), oyunlar veya kaynak kodları olup ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bazı “Hizmetler ve Materyaller”i kapsamaktadır. MONSTER BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş bu Hizmetler ve Materyaller üzerindeki tüm hakları elinde tutmaktadır. Bu web sitesinde yer alan mevcut mallar ve bilgiler MONSTER BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş’ ın menkul kıymetleri ile ilişkili bir teklif veya bu menkul kıymetlerin satın alınması ile ilgili bir talep oluşturmamaktadır. Her ne kadar bu ve ilişkili sitelerden Hizmetler ve Materyaller ücretsiz indirilebilse de MONSTER BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş, tüm metin ve grafiklerde ticari haklarını ve telif haklarını saklı tutar. MONSTER, MONSTER BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş' ın tescilli markasıdır. Sitede aynı zamanda başka firmaların tescilli markalarına ilişkin bilgiler ve ürünler yer alabilir. Bu durumda işbu markaların, ürünlerin sitede yayınlanmış olması kullanıcıya işbu sayılanlara ilişkin hiçbir hukuki hak ve talep sağlamaz.

MONSTER BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş tarafından bu sitenin mevcudiyeti, doğruluğu, güvenilirliği ya da içeriği ile ilgili olarak, mülkiyet, ihlalsizlik garantileri ya da satılabilirliğe ya da belirli bir amaca uygunluğa ilişkin garantiler de dâhil olmak üzere, açık ya da zımni herhangi bir garanti verilmemektedir. bu meyanda:
1.

Hizmetler ve Materyaller sadece MONSTER BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş ve MONSTER müşterilerinin kullanımı içindir ve sadece onlar için sunulmuştur. İşbu Hizmetlere ve Materyallere ilişkin herhangi bir lisans yahut mülkiyet hakkı taahhüt edilmemekte ve verilmemektedir.

2.

MONSTER BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş ve MONSTER hiçbir şekilde bu sunucuda veya başka bir sunucuda depolanan Hizmetlerin ve Materyallerin ve diğer kalemlerin doğruluğunu, eksiksiz olduğunu veya güvenilirliğini garanti etmemektedir. Dolayısıyla MONSTER BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş tarafından yazılı olarak onaylanıp bildirilmediği sürece bu sitede sunulan Hizmetlere ve Materyallere güvenmeyiniz.

3.

Hizmetler ve Materyallerden, satın alma, satma, ticari mal olarak kullanma veya herhangi bir menkul kıymet işleminde kullanılmak üzere faydalanılmamalıdır veya bu amaçlarla hareket edilmemelidir. Burada sağlanan bilgilerin, T.C Kanunları da dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, farklı ülkelerin yasa koyucu kurumlarının şartlarını sağlayamayabileceği unutulmamalıdır. Burada sağlanan Hizmetlere ve Materyallere dayanarak herhangi bir yatırım ve sair işlem yapılmamalıdır.

4.

Hizmetler ve materyaller, MONSTER BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş ve MONSTER tarafından olduğu gibi sunulmaktadır ve MONSTER BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş ve MONSTER site içeriğindeki bu Hizmet ve Materyallerde yer alan ve açık yahut zımnen ifade edilen veya ima edilen tüm garanti koşullarından âri olduğu gibi, herhangi bir hizmetin veya materyalin ticari elverişliliği ve uygunluğu garantisi de dahil olmak üzere hiçbir garanti vermemektedir.

5.

MONSTER BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş ve MONSTER internet amacı ile vermiş olduğu bu hizmeti dilediği vakit sona erdirebilir, erişimi sonlandırabilir. MONSTER Web Sitesinde verilen hizmetlerden hiçbiri için kullanıcıya işbu hizmetin kesintisiz verileceği garantisi verilmemektedir.

6.

Monster Web Sitesi kullanıcılarına erişim kolaylığı sağlamak amacıyla MONSTER BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş ve MONSTER kendisi gibi yüksek standartlara ve gizlilik politikalarına sahip sitelere link vermeye çalışmakta ancak hiçbir şekilde bu linklerin güvenilirliğine ilişkin garanti vermemektedir. Söz konusu sitelere girildiğinde bu sitelere ait kuralların incelenmesi önemle tavsiye edilmektedir. MONSTER BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş ve MONSTER söz konusu sitelere girilmesi nedeni ile meydana gelen zararlara ve söz konusu site içeriklerine ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.


MONSTER BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş ve MONSTER’ ın kullanıcının her nasıl oluşmuş olursa olsun ve her türlü yükümlülükden bağımsız olarak, kar, gelir, kayıplarından, müşteri kaybından ve sair zarar çeşitlerinden kaynaklanan zarar ve ziyanları ile ilgili sorumluluğu, ya da diğer özel, doğrudan, dolaylı, arızi, cezai ya da sonuçsal yükümlülükleri, bu zarar ve ziyan olasılıklarından haberdar olsa dahi, yasalarla öngörülen sınırları aşamaz. MONSTER BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş ve MONSTER, kullanıcılar tarafından sitesine konulan içeriği incelemez ve inceleyemez ve bu içerikten dolayı sorumlu tutulamaz.