Servis Sözleşmesi

1.İşbu sözleşmede; kullanıcının MONSTER Yetkili Servisi’ne teslim ettiği cihaz, aksesuar ve belgeler kayıt altına alınmıştır. Sözleşmede yer almayan aksesuar ve belgeler hakkında firmamız sorumluluk kabul etmeyecektir. Bakım ve onarım işlemleri tamamlandığında, Teknik Servis Kabul Formu’nu ibraz eden kişiye sözleşmede belirtilen cihaz, aksesuar ve belgeler teslim edilecektir. Teknik Servis Kabul Formu’nun ibraz edilemediği durumlarda, formun üzerinde adı bulunan kişi, kimlik fotokopisi ile birlikte bir taahhütname imzalayarak cihazı yetkili servisten teslim alabilir. Ürün kabul formunun üçüncü taraf kişilerin eline geçmesi nedeniyle oluşabilecek kayıp ve zararlardan ötürü Monster Notebook A.Ş. Herhangi bir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.

2. Kullanıcı, üründe bulundurduğu verilerini düzenli olarak yedeklemekle sorumludur. Monster Notebook A.Ş., kendi yetkili servislerine ulaştırılan ürünlerdeki verilerin korunmasından, yedeklenmesinden veya kurtarılmasından sorumlu tutulamaz. Bakım, onarım çalışmaları sırasında yapılması gereken zorunlu işlemler veya ürünün MONSTER Teknik Servisleri/Teknik Servis Birimleri arasındaki transferlerinden ötürü doğabilecek veri kayıplarından ötürü firmamız sorumlu tutulamaz.

3. Azami tamir süresi 20 iş günüdür. Yetkili Servisteki ürün 90 gün içinde teslim alınmadığı takdirde firmamız hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmez.

4. Kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi (sıvı teması, fiziksel hasar vb) kullanıcı kaynaklı hatalar, yetkisiz müdahaleler ve fatura tarihine göre garanti süresinin dolmuş olması, ürünü garanti dışına çıkarır. Garanti dışındaki ürün için, Yetkili Servis arıza tespiti yapar ve kullanıcıya; e-posta, SMS, telefon vb. yollarla tamir ücreti için teklif sunar. Kullanıcı bu teklifi kabul veya reddediyorsa, gene aynı yollarla firmamıza bilgi vermeli, onay durumunda MONSTER yetkili servisi tarafından belirtilen banka hesaplarına tamir ücretini yatırmalıdır. Onarım işlemleri, kullanıcı onayı ve tamir ücretinin ödenmesinden sonra başlar. Kullanıcı 10 gün içinde ret veya onay vermezse, cihaz tamir edilmeyerek iade edilecektir. Ücretli tamirlerde arızalı parça müşteriye teslim edilir/gönderilir. Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği 10. maddesine göre ücretli değiştirilen yedek parça için en az 6 ay garanti verilir.

5. Cihaz fatura tarihi itibariyle 24 ay garantilidir. Malın garanti süresinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süreler garanti süresine eklenir.

6. Monster Notebook A.Ş., yapacağı işlemlerde müşteriye ait kişisel verileri hiçbir koşulda kendi kayıt ortamına almayacaktır. Herhangi bir kişisel veriyi cihazın içinde bırakarak yetkili servise ulaştırması durumunda tüm sorumluluk müşteriye aittir.

7. Kullanıcılar, cihazlarını yetkili servise teslim etmeden önce, kendilerine ait tüm sosyal medya hesaplarından, bütün yazılım ve programlardan, web sitelerinden çıkış yapmış olmalıdır; bahsi geçen tüm bu mecralar tekrar giriş yapılamayacak şekilde kapatılmış olmalıdır. Herhangi bir kişisel veriyi cihazın içinde bırakarak yetkili servise ulaştırması durumunda tüm sorumluluk müşteriye aittir.

8. Bakım ve tamir işlemleri için ürünün MONSTER Teknik Servis Birimleri arasındaki transferlerinden doğabilecek veri kayıplarından dolayı firmamız sorumlu tutulamaz. Gerekli durumlarda bakım, onarım, değişim ve iade işlemleri için servisler arası transfer yapılabilir.

9. Bu form fatura, irsaliye veya makbuz yerine geçmez.

10. Garanti kapsamında değiştirilen arızalı parçalar tüketiciye gösterilebilir ancak MONSTER’da kalır.

11. Cihazını MONSTER Yetkili Servisi’ne teslim ederek, Teknik Servis Ürün Teslim formunu imzalamış bulunan kişi veya kurumlar işbu Sözleşme ’de yer alan tüm koşulları peşinen kabul etmiş sayılır.

SERVİS İSTASYONLARININ SORUMLULUKLARI

1. Tüketicinin bulunduğu yerde yetkili servis istasyonunun olmaması halinde satış sonrası hizmetlerin verilmesinden, tüketiciye en yakın yerdeki yetkili servis istasyonu sorumludur.

2. Tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlar hariç olmak üzere, yetkili servis istasyonları, garanti süresi içerisinde tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ücret talep edemez.

3. Servis istasyonlarının, bu Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinde belirtilen hususları içeren belgeleri düzenlemesi ve bunların birer nüshasını tüketicilere vermesi zorunludur.

4. Kullanım ömrü süresince, malın yetkili servis istasyonlarındaki bakım ve onarım süresi azami tamir süresini geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla yapabilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Satış sonrası hizmetlere ilişkin olarak tüketicilerin iletişime geçebilmesi için üretici veya ithalatçı tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu hat ile ilgili olarak üretici veya ithalatçı olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife seçemez.

5. Malın tamirinin tamamlandığı tarih tüketiciye telefon, kısa mesaj, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla bildirilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü yetkili servis istasyonuna aittir.

6. Malın garanti süresi dışında, servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde tüketiciden herhangi bir isim altında ücret istenemez. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu fıkra kapsamı dışındadır.

7. Malın garanti süresi dışında, garanti belgesi ile satılması zorunlu olmayan bir parçasının servis istasyonu tarafından değiştirilmesi veya satılması durumunda, değişen veya satılan parça için altı aydan aşağı olmamak üzere bir garanti süresi verilir.

8. Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının on iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmesi zorunludur. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Buna ilişkin ispat yükümlülüğü üretici veya ithalatçıya aittir.

YURT DIŞINA KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bazı özel durumlarda, ürününüzün iade/değişim süreci yurt dışındaki parça tedarikçisi tarafından onaylanmalıdır; Bu bağlamda ürününüzün ilgili merkeze gönderilmesi ve içinde bulunan sınırlı kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması gerekebilir. Bu konuya açık rıza vermediğiniz takdirde, ürününüz iade/değişim süreci kapsamında yurt dışındaki yetkili merkeze gönderilmeyecek ve tarafınıza geri verilecektir.

YURT DIŞINA KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI HAKKINDA AÇIK RIZA

Gerekli durumlarda, ürün iade/değişim süreciyle sınırlı olarak yurt dışındaki yetkili merkeze aktarılmasına; hür ve özgür irademle, yukarıdaki bilgilendirme kapsamında bilgilendirilmiş olarak kabul ediyorum.