KARNE HEDİYESİ MONSTER NOTEBOOK'TA!

HEMEN İNCELE
nerede var?
  Monster Kadıköy Mağazası 1
  Adress

  Osmanağa cad.

  İletişimTEL:
  Çalışma saatleri

  Pazar hariç her gün

  HARİTADA GÖSTER

  Değerli müşterimiz Monster Notebook olarak siparişe özel ürün hazırladığımız için mağazaya gelerek sipariş verdiğinizde STOKTA VAR olarak belirtilen ürünler için ortalama 2 saatlik üretim sürecinden sonra teslimat yapılmaktadır.

  16:00’dan sonra verilen siparişler ertesi iş gününde teslim edilebilmektedir.

  Galeri
  • Techpo Notebook Sigortası
   • Ömür boyu ücretsiz bakım garantisi
   • İlk 15 gün içinde koşulsuz iade garantisi
   • İlk 30 gün içinde 1 adet ölü pixel çıksa bile birebir panel değişimi garantisi
   • satın alma konusunda sorularınız mı var? Uzmanımıza sorabilirsiniz
   Ürün Açıklaması    

   TECHPO
   TEKNOLOJİ POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU
   (Techpo Teknoloji Poliçesi ile ilgili detaylı bilgiyi www.techpo.net ve www.emeklier.com.tr sitelerinden alabilirsiniz.)


   TEMİNAT VE ÖZEL ŞARTLAR

   1.Teminat Kapsamı:
   Elektronik cihaz sigortası genel şartları uygulanmak koşuluyla; Sigortalının ihmali, kusuru, hatası ve dikkatsizliği sonucu;
   a) Çarpma, düşme sonucu olan kırılmalar.
   b) Sıvı teması sonucunda oluşan korozyon hasarları.
   c) Hırsızlık, gasp, kapkaç.
   Hırsızlıktan maksat cihazın kapalı bir ortamdan zorlanma, kırılma, anahtar uydurma yöntemi ile çalınmasıdır. Gasp ve kapkaç ise sigortalının şahsına yapılmış tehdit, zorlama, fiziksel müdahale veya şiddet kullanarak yapılan hırsızlıklardır.
   d) Genel şartlarda belirtilen doğal afetler sonucu oluşan hasarlar.
   e) Yangın, yıldırım ve infilak sonucu oluşacak hasarlar.
   f) Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkisinden oluşan hasarlar.

   Teminat kapsamına alınmıştır.
   * Bu sigorta, hırsızlık hasarlarını ve tamir edilemeyen hasar durumlarını bir kez, garanti kapsamı dışında onarım hizmetini de iki kez teminata alır. Teminat limitleri dolan kişilere tekrar taşınabilir elektronik cihaz sigortası yapılmayacaktır.


   2.Teminat Dışı Kalan Haller (İstisnalar):
   a) Elektronik Cihaz Sigorta Poliçesi Genel Şartlarında teminat dışı kalan haller.
   b) Orijinal olsa bile ayrıca şarj cihazı, hat ve bilumum aksesuarlar.
   c) Unutma ve kaybetme veya unutulduğunu, kaybedildiğini zannetme.
   d) Cihazın her türlü çizilmesi, lekelenmesi, çatlaması gibi iç ve dış yüzeyinde meydana gelebilecek cihazın normal fonksiyonlarının çalışmasını engellemeyen estetik kusurlar.
   e) Makinelerin normal kullanımından doğan aşınma, yıpranma, çürüme, paslanma, oksidasyon hasarları.
   f) Sigortalının veya onun yerine sorumlu kişinin ağır kastından meydana gelecek hasarlar.
   g) Sigortalı kıymetlerin imalatçı ya da satıcılarının yasa veya sözleşme gereği sorumlu olduğu ziya ve hasarlar (Garanti kapsamı).
   h) Sigortalı, sigorta kapsamındaki tüm arıza ve hasarı müdahale edilmeksizin "TECHPO-Teknoloji Poliçesi" yetkili servisine ulaştırmakla yükümlüdür. Sigorta kapsamındaki hasarlarla ilgili olarak "TECHPO-Teknoloji Poliçesi" yetkili servisleri haricindeki, yetkili veya yetkisiz tüm servislerde yapılmış onarımlar teminat haricindedir.Bu durumda, işbu poliçe vade bitimini beklemeksizin "Yetkisiz müdahale" kapsamında kendiliğinden fesih olacaktır.
   ı) Ürünü çalan kişiye kendi eliyle teslim etmek ya da bir tanıdığın suiistimali (emniyet-i suiistimal).
   j) Deprem.
   k) Yankesicilik ve aşırma.

   Teminat kapsamı dışındadır.

   3.Hizmetin Süresi:
   Tüketicinin şahsına ait olan ve faturası bulunan elektronik cihaz kişinin satın/hediye aldığı kartı kaydettirip poliçe numarasını aldığı andan itibaren, poliçe şartları doğrultusunda cihaz fatura tarihinden itibaren bir yıl süreyle teminat altına alınmıştır. Aktivasyon işleminden önce oluşmuş hasarlar teminat haricindedir. Kartın satın alınmasını veya hediye edilmesini müteakip 3(üç) gün içerisinde aktive edilmesi zorunludur. Aktive edilmemiş kartların teminat geçerliliği cihaz satın alım tarihinden itibaren 15 gündür. Bu süreçten sonra satın alınmış veya hediye edilmiş kartın teminat kapsamı yoktur. Satıcı firmanın bu durumda satılmış kartı geri iade alma hakkı saklıdır. Kartın satın alımı sonrası ilk 30 (otuz) gün içerisinde oluşacak hasarlarda sigorta ettiren denetim firması veya uzman onayı ile ödeme yapacaktır. Sigortalı kartı satın almakla bu şartları itirazsız kabul etmiş sayılır.

   4.Yükümlülükler:
   a) Bu hizmet "TECHPO-Teknoloji Poliçesi" sahibinin aktivasyonda verdiği yazılı beyanına dayanılarak kabul edilmiştir. Ancak hasar anında fatura bilgileri ve cihaz fatura bedeli esas olarak kabul edilecektir.
   b) "TECHPO-Teknoloji Poliçesi" teminatları fatura bilgilerinde yer alan cihaz için geçerlidir. Fatura üzerinde ismi geçen kişi ile aktivasyonda sigortalı olarak belirtilen kişi dışında sigortalı veya fatura sahibi ile arasındaki ilişkiyi (1. derecede akrabalık veya iş akdi) resmi evraklarla ibraz edemeyen başka hiçbir kişi kullanamaz. 3. Şahıslara devir yapılamaz.
   c) Fatura üzerinde oynama, düzeltme ya da karalama yapılması veya her türlü hasar taleplerinde hakikate aykırı beyan halinde hizmet akdi sona erer ve ödenmiş olan "TECHPO-Teknoloji Poliçesi" bedelleri geri ödenmez. Varsa verilen hizmetlerin bedeli ayrıca tahsil edilir.
   d) Tam ziya hasarlarda sigortalıya nakit ödeme yapılmaz. Yeni cihaz ile ödenebilir tutar arasında kalan fark sigortalıdan tahsil edilmek suretiyle sigortalı cihazın muadili yeni ürün olarak verilir.

   5.Diğer Şartlar:
   a) İşbu sigorta cihazın üretici garantisi dışında kalan haller için geçerlidir. Cihazın bozulması durumunda önce garanti teminatı çalışacak, garanti teminatı ile çözülemeyen konular için sigorta poliçesine başvurulacaktır.
   b) Sigorta şartları dahilinde üründe hırsızlık veya tam hasar söz konusu olduğunda sigortadan ödeme onayı geldikten sonra ödenebilir hasar tutarı (fatura bedelinden madde 6 da bulunan muafiyet, eskime payı ve/veya teknoloji farkı düşülerek hesaplanan tutar) ile yeni cihaz arasındaki fark tüketiciden yeni cihaz alımı sırasında nakit tahsil edilir.
   c) Sigorta tarafından yapılan hesaplamalarda fatura bedeli esastır. Ödenebilir hasar bedeli hiçbir surette bu bedeli aşamaz.
   d) Hasar bedelinin, sigortalı cihazın hasar tarihindeki ödenebilir hasar tutarının (muafiyet ve kesintiler düşülmeden önce) %70 'ine ulaşması halindeki hasarlar tam hasar olarak sayılacak ve değişim ancak bu şart halinde kabul edilecektir.
   e) Tüm hırsızlık hasarlarında bölgedeki kolluk kuvvetleri tarafından hazırlanmış "Görgü Tespit Tutanağı" nın ve "Müşteki İfade Tutanağı" nın alınması şarttır.
   f) Onarım bedelinin sigortalı cihazın tam ziya ödenebilir tutarından (madde 5b) fazla olduğu hasarlar tam hasar olarak sayılacak ve değişim ancak bu şart halinde kabul edilecektir.
   g) Sigortalı hırsızlık durumunda aşağıda belirtilen evrakları sigorta şirketine teslim etmekle yükümlüdür.
   Aktivasyon sonucu dökümü alınmış ıslak imzalı sigorta poliçesi (aktivasyon kodu / poliçe numarası üzerinde yazılı olmalıdır), cihaz faturası aslı, görgü tespit tutanağı aslı, müşteki ifade tutanağı aslı (ek tutanak kabul edilmeyecektir), kimlik belgesi fotokopisi, çalınan cihazın kalan parçaları, varsa mevcut konut/işyeri veya araç sigorta poliçesi fotokopisi.
   h) Sigortalı, onarım yapılacak hasar hallerinde hasarlı cihaz ile beraber aşağıda belirtilen evrakları sigorta şirketine teslim etmekle yükümlüdür.
   Aktivasyon sonucu dökümü alınmış ıslak imzalı sigorta poliçesi (aktivasyon kodu / poliçe numarası üzerinde yazılı olmalıdır), cihaz faturası nüshası, kimlik belgesi fotokopisi, ıslak imzalı detaylı beyan, tam hasar durumunda cihazın kalan parçaları.
   Sigortada işlemleri tüketicinin yukarıda belirtilmiş evrakları doğru ve eksiksiz olarak hizmet firmasına ibraz etmesi sonucu başlar. Aksi halde tüketici adına herhangi bir hasar işlemi yapılmaz.
   i) Yurt dışında meydana gelen çalıntı hasarlarında tutulan polis zabtının konsolosluktan onayı şarttır.
   j) Sigorta, poliçede bilgileri yazan ve poliçe şartlarını kabul ederek ödeme yapan kişiye aittir. Başka bir kişi sigortadan sigortalıyla arasındaki ilişkiyi gerekli ve resmi evraklarla açıklamadığı sürece yararlanamaz. Şirket adına kesilen faturalarda da sigorta o şirketin resmi yazısını vermek suretiyle sigortalı ürünü şirketin kullanmasına izin verdiği kişiye aittir.
   k) Sigortada tüketiciye ürün bedeli ödenmez. Konu olan ürün yeni olarak verilir. Ürün üretimi bittiği taktirde muadil olan ürün tüketiciye verilir. Yeni ürün alımı sırasında muafiyet tutarı hizmet firması tarafından sigortalıdan tahsil edilmek zorundadır.
   l) Fatura tarihinin hasar tarihinden sonra olması teminat haricidir.
   m) Aktivasyon ile oluşturulmuş poliçe üzerindeki seri numarası ile fatura ve cihaz üzerindeki seri numarasının aynı olma zorunluluğu vardır. Aksi durum teminat haricidir.
   n) Bu hizmet yurt içi ve yurt dışında yer alan resmi ve askeri makamların izin verdiği her yer için geçerlidir.
   o) Çalıntı hasarlarında sigortalı, cihazın bulunması halinde sigortacıya iade etmekle kanunen mükelleftir.
   p) Cihazın sigorta dönemi sırasında garanti kapsamı içerisinde değiştirilmesi söz konusu ise hasar durumunda değişiklikle ilgili resmi evrakın ibrası şarttır.
   q) Sigortalı, "TECHPO-Teknoloji Poliçesi" yaptırmakla "TECHPO-Teknoloji Poliçesi" elektronik cihaz genel ve özel şartlarını peşinen kabul etmiş sayılır. Yukarıdaki maddelere muhalefet halinde hizmet akdi sona erer ve tahsil edilmiş olan prim geri iade edilmez. Varsa verilen hizmetlerin bedeli ayrıca talep edilir.

   6.Muafiyet ve Diğer Kesintiler:
   Hırsızlık veya cihazın tamamen hasarlanması (tam ziya veya tamir yapılamaz durumlarda) beher elektronik cihazın ödenebilir tazminat tutarı üzerinden aşağıda yazılı muafiyet ve kesintiler uygulanacak olup, tamir gerektiren durumlarda herhangi bir muafiyet uygulanmayacaktır.
    
    Muafiyet OranıKesintiler
   Hasar Tarihi Fatura Tarihi arasıTam ZiyaOnarımTeknoloji FarkıEskime Payı
   0 - 6 Ay Arası%25%0%0%5
   6 - 12 Ay Arası%25%0%5%7,5

   Tam ziya hasarlarda hesaplama yöntemi:
   Ödenebilir tutar = Cihaz fatura bedeli (TL) x (1 - (Muafiyet + Teknoloji farkı + Eskime payı))

   İşbu evrak sanal ortamda bilgilendirme amaçlı verilmiştir. Hasar işlemleri sırasında ekinde resmi satın alma faturası ibraz edilmediği veya fatura bilgileri ile bilgilendirme formu içeriğinde uyumsuzluk söz konusu ise hiçbir geçerliliği yoktur.   Hizmet firması hasar ihbar hattı                                                                                                                                          SBN Sigorta A.Ş.
   0216 450 54 64 / 0533 280 17 67
   Hafta içi: 09:00 - 18:00 arası
    

    

   Galeri
   Teknik Özellikler
   Taksit Seçenekleri
   İncelemeler
   Yorumlar
   Toplam 0 yorum
   Değerlendirme
   Mükemmel
   Çok İyi
   İyi
   Fena Değil
   Çok Kötü
   Ürün Yorumları
   +0 Olumlu yorumlardan sizin seçtikleriniz
   -0 Olumsuz yorumlardan sizin seçtikleriniz
   Tüm Yorumlar (0)